Kawasan Pembangunan Pertanian Bersepadu (Integrated Agricultural Development Area – IADA) Samarahan merupakan sebuah agensi di bawah Kementerian Pertanian Dan Industri Asas Tani Malaysia yang dahulunya dikenali sebagai Projek Pembangunan Pertanian Bersepadu (IADP) Limbangan Sungai Samarahan.  Ia merupakan salah satu daripada dua projek pembangunan pertanian in-situ di Sarawak yang juga melibatkan pembukaan kawasan tanah baru yang menyatu serta menyelaras kegiatan-kegiatan kejuruteraan pertanian bagi kegiatan petani-petani di kawasan projek.

Menurut cadangan asal, tempoh pelaksanaan projek ini adalah selama 13 tahun tetapi pada tahun 2007 telah ditukar status kepada kawasan pembangunan kekal dan oleh yang demikian nama IADP Limbangan Sg. Samarahan telah ditukarkan kepada IADA Samarahan.

Lokasi

Jalan Dato Mohd Musa, 94300 Kota Samarahan, Sarawak

Hubungi

082-671 201