CAR WASH

DENYMAS CAFE

HOSTEL AMINAH

OTEN CAFE

CANAI PAK ALI

MASJID DARUL IKHLAS

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN KOTA SAMARAHAN

SEKOLAH KEBANGSAAN DATO MOHAMAD MUSA

KLINIK KESIHATAN KOTA SAMARAHAN

IADA